پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1392

سیاست و یا همان تدبیر بمعنای واقعی کلمه ترفندهایی است که گروه و یا جناح و یا کشوری در مجامع بین الملل و برای استیفای حقوق حقه خودوتوان افزایی و  برتری و فائق امدن برسایر دول والبته برای ملت خویش مورد استفاده قرار میدهند تا به اهداف تعیین شده در روند امورات خویش برسند لذا درواقع امری است که توام با تزویر و ریا و زرنگی خاص خواهد گردید که قطعا در اذهان عمومی و بویژه افرادی که صداقت پیشه واقعی هستند جایگاه مطلوبی ندارد لیکن از انجایی که این شکل از امراز واجبات ضروری برای رشد و توسعه همه جانبه در یک کشور قلمداد گردیده و بشدت باید مد نظر قرار گیرد موردتوجه واقع شده  است، تاقبل از انقلاب اسلامی که فضای سیاسی کشور فضایی بسته و اصولا مردم زندگی بدون سیاست را دنبال کرده و بینش سیاسی در جامعه حاکم نشده بود سخنی از این قبیل مباحث در میان نبود فلذا جدای از توهین بملت بزرگوار ایران مردم چشم و گوش بسته ادامه حیات داده و بزندگی خویش بدون نگاه سیاسی و حق انتخاب و اظهارنظر توجهی نداشتند به استثنای قلیل ومحدود افرادی که حساب ایشان از سایرین جدابود و تحمل مشقات و مصائب این برتری را داشتند تا اینکه انقلاب به پیروزی رسید و فضای عمومی و سیاسی جامعه منقلب و مردم بعنوان طلایه داران خط و مشی حسینی خواستار حاکمیت خود برجامعه گردیدند والبته این روند باشدت و حدت خاص دنبال وامروز شاهد سی و جهارمین سال از موفقیت مردم در تعیین تکلیف خود هستیم درطول این مدت انقلاب بارها دستخوش تحولاتی خاص گردید که گاه روند را کند و گاه تند کرد ودر جناحهای مختلف سیاسی نیز تغییرات صورت گرفته و مسند امور و یاخدمت بمردم را طیفهایی خاص بردوش میگرفتند گاه اصلاح طلب و گاه اصول گرا اما انچه بیشتر مدنظر واقع میشد نگرش این طیفها نسبت به حقوق مردم و تلاش برای افزایش رفاه و خلق ظرفیتهایی برای فراهم اوردن امکانات مناسب در جهت زندگی بدون دغدغه ایشان بود که در ابعاد مختلف مدنظر قرار میگرفت ومسیر همچنان ادامه داشت تا به مقطعی از تاریخ کشور رسیدیم که حضور حماسی مردم در صحنه موجب گردید خطوط مختلف به یکباره مورد نقد قرار گرفته و سمت و سوی جریانات سیاسی از دوجناح جداشده و سمت اعتدال پیشه گردد و جدا این تحقق اهداف مردم که بدون هیچ خسارتی کسب میگردد نشاندهنده فهم و شعور والای این سرمایه های عظیم کشور عزیزمان میباشد . 

انچه حقیر را بران داشت تا تحلیلی کوتاه و مجمل براتفاقات اخیر داشته باشم فضای تلطیف و مملو از شادی و نشاط و علی الخصوص امیدوارجامعه است که این روزها در اقصی نقاط کشور مشاهده میگردد فلذا امیدوارم منتخب مردم که خود از انسانهای وارسته و دلسوز و درد اشنا و باحوصله و باتدبیر و اب سرد و گرم چشیده مجموعه حکومتی است قدردان این لطف مردم در انتخاب ایشان بوده و با انتخاب کابینه ای قوی و به دور از گرایشهای سیاسی و البته فراجناحی و متشکل از مدیران خبره و اگاه و معتدل و دلسوز و درد اشنا و فهیم و .......مسیر رو به رشدی را انتخاب و خدمتگزارواقعی مردم باشعور ایران عزیز گردند. 

انشالله