سه‌شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1392

برنامه ریزی و تدوام ان همراه با ممارست و تمرین و استفاده از متدها و علوم و فنون جدید وصدالبته توام شدن انهابا تلاش و سخت کوشی درتمامی عرصه ها منجر به اتخاذ نتایجی در خور توجه و تحسین برانگیز خواهد شد لذا امروزه تمامی مدیران برنامه ریز نتایجی را از تلاش های خود اخذ کرده اند که نوید بخش اینده ای مطلوب و روشن برای جهانیان میباشد درکشور ایران عزیز نیز این نوع نگرش در برخی از مقولات و عرصه ها خودرا بعینه بنمایش گذاشته و برملا میکند از انجمله عرصه مهم ورزش که مدتهاست بنوعی رنگ و لعاب سیاسی نیز بخود گرفته است البته منظور از سیاسی شدن امرورزش تنها به ایران عزیز برنمیگردد و مجموعه جهان که در تسلط جهانخواران قرار داشته و جهان سومی ها بنوعی مستعمره شده اند را نیز در برمیگیرد فلذا برای عرض اندام در کل جهان یکی از طرق مورد استفاده مطرح شدن در عرصه ورزشی است تا بدینوسیله علاوه برنمایش قدرت و توان کشوری مدیریت بهینه نیز مورد مداقه قرار گرفته و بنمایش گذاشته شود و............ 

اینهارا بعنوان مقدمه بربحثی شروع کردم تا پیروزیهای اخیر دلاورمردان این اب و خاک را که در رشته های مختلف ورزشی از جمله : 

فوتبال و صعود به جام جهانی برزیل و والیبال و درخششهای ورزشکاران در جام جهانی و اخیرا بسکتبال و صعود بجام جهانی و قهرمانی در اسیا و ........تبریک گفته و سوال این است که ایا این نتایج تاثیری در ورزش عمومی کشور داشته و یا خواهد داشت یا خیر که در مقوله ای دیگر بدان اشارتی خواهم داشت.