چهارشنبه 3 مهر‌ماه سال 1392

اری چه زودمیگذرد این عمر و ای کاش عبرت میگرفتیم از این گذران عمر. 

مدتی بودبازهم نتوانستم درخدمت دوستان عزیز  باشم وشاید برخی دلیل عدم حضوررا خواستارشده و یاشوند که باید عرض کنم عاملش توصیه پیامبرعظیم الشان است که: 

زگهواره تاگوردانش بجوی یا بقولی "اطلب العلم من المهدالی الحد" 

تازه بعدازعمری گذراززندگی و دردوران بازنشستگی وبعدازاینکه تعدادکثیری از همکاران را دردوران اداری برای نیل به درجات عالیه تحصیلی به مراکزعلمی گسیل داشته و خوددرکوران کاروفعالیت و اداره و ارباب رجوع مشغول بودم متوجه شدم که کاش خودنیزره پرزحمت اخذارشد را برخود سهل و ساده پنداشته وروانه میشدم و این تصمصیم را که اراده ای اهنین انهم در این مقطع از زندگی میخواست جزم کرده و روانه شدم وچه زیباست که خبری خوش را تقدیم دوستان کنم که بالاخره دیروزموفق به ارائه و دفاع از پایان نامه انهم باموضوع: 

"بررسی میزان کارائی نظامهای بهره برداری زراعی دراستان فارس " 

شده و از برکت دعایتان با نمره عالی ازپس این امتحان نیز سربلند درامدم تا ببینم فرداهای دیگرجه را درانتظارم است.