X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 13 مهر‌ماه سال 1392

بازهم مطلبی دیگر از عزیزدلم جناب عرب نیا که همیشه مارا به بهترینهادعوت میکنند: 

سرخ پوست پیری از حقایق زندگی برای کودکش چنین گفت:
در وجود هر انسانی همیشه مبارزه ای جریان دارد مانند مبارزه دو گرگ که یکی از گرگها سمبل بدیها مثل: حسد، غرور، دروغ، تکبر و خود خواهی است و دیگری سمبل مهربانی عشق، امید و حقیقت سخنان پدر کودک را به فکر فرو برد، تا اینکه پرسید: پدر کدام گرگ پیروز میشود؟
پدر لبخندی زد و گفت: گرگی که تو به آن غذا می دهی