X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 10 شهریور‌ماه سال 1393

اصولا ذات بشریت برای استمرار حیات و ادامه انچه بنام زندگی بردوش انسان اورده شده و باید بدان پایبند بودو درراه ان طی طریق کرد براساس سعی و تلاش و کوشش  و داشتن هدف و امید و رسیدن بدان میباشد واگر مخلوقی بنام انسان که د ربین تمامی جانداران و سایر مخلوقات در درگاه احدیت چایگاه ویژه ای دارد به امید دلخوش نبوده برای رسیدن به هدف تلاش نکند شاید بتوان بجرات عنوان کرد که این موجود ومخلوق طرفی از زندگی نبسته و بسیار سریع بغایت رسیده و خودرا در تنگنای مشکلات و مصائب قرار داده و شاید خدای ناخواسته ازان بی زار گردد فلذا امام اول شیعیان حضرت علی (ع) در سخنی گرانبها به این خلق شده الهی توصیه میکند که درزندگی چنان امیدوار باش که گویی درسنینی بالا عمر خواهی کرد و در عدم وابستگی بدان چنان باشید که گویی همین فردا موسم ترک دنیای فانی است فلذا توصیه این عزیز نیز به داشتن امید و هدف درزندگی است بنابراین انظباط و رعایت مقررات برای زندگی بهتر ووبال دیگران نبودن و برای هم زندگی کردن دراولویت کاری بنی بشر است و قطعا این نوع از زندگی بایستی توام بادرایت و برنامه و بقولی دیسیپلین باشد.دردنیای امروز که رشد فزاینده جمعیت بنوعی انرا تحت الشعاع خود قرار داده نکاتی خودرا به وضوح و بطور برجسته بنمایش میگذارد که حتما شما دوستان خوب نیز بدان واقف شده و در زندگی روزمره به ان برخورد کرده اید وشاید بتوان بجرات گفت که این برجستگیها که میتوان ناهنجاریهای فرهنگی ونهایتا اجتماعی  نیز انرا نامید ریشه و ساختار را بشدت تحت تاثیر قرار داده و تعداد بیشمار که در صدد رعایت قوانین هستند را بشدت مایوس کرده است فلذا برهمگان واجب است که بعنوان انسان هدفدار و بابرنامه در این غائله بپاخواسته شده دخالت کرده و در مهار ان سهیم شوند و صدالبته که وظیفه بسیار سنگین و کاری است طاقت فرسا که بایستی برای اجرای ان تمامی اعضائ جامعه از خود گذشتگی کرده و احساس مسئولیت کنند. درهرحال سخن در اینخصوص بسیار است اما نمیدانم تاچه حد شما باان موافقید؟