X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سه‌شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1393

ازمون ورودی دانشگاهها وموسسات اموزش عالی کشور صحنه رقابت سنگینی است که نشاندهنده نتیجه گیری اززحمات چند ساله خیل عظیم جوانان و اینده سازان کشور عزیزمان ایران و همچنین صحنه تعیین کننده اینده این امیدوارن است بنابراین هرکس توشه ای را که درطول دوران تحصیل مقدماتی یا همان متوسطه اندوخته به معرض نمایش گذاشته تا بیاری خداوند و هرانچه باکمک والدین خویش درچنته داشته اند رابروزدهند فلذا امروز روزسرنوشت سازی برای این عزیزان است که امیدواریم تمامی انهاچه کسانی که دل درگرو اندوختن دانش داشته ویا افرادی که دراین گیر ودار مشلاتی داشته و توفیق لازم را کسب نکرده اند درسرنوشت خویش تاثیرگذاشته و هرکس بنحوی درزندگی موفق و پیروز و سرافراز گردند. انشالله  

لازم میدانم که بتمامی افرادی که دراین عرصه موفق شده اند تبریک گفته و برایشان بازهم ارزوی موفقیت بیشتری را داشته باشم.