X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سه‌شنبه 26 اسفند‌ماه سال 1393

گردش ایام و گذرعمربنی ادمی و سپری شدن روزان و شبان بدون توجه به انچه باید انجام شود و شاید برای برخی از افراد عدم اطلاع از فلسفه وجودی خویش و نحوه طی طریق برای رسیدن به دنیای واقعی و یاهمان  اخرتی که بسیار در کتب اسمانی از ان یاد شده نسیانهایی را بوجود اورده وازپس هم ازداردنیای موقتی بیرون رانده است وخوشاانانکه برای ماندگاری در طریقت دوست یاد و خاطره ای نیک ازخود بجای گذاشته اند که بحمدالله هستند بسیار افرادی که وسعت اندیشه خود را فراتر از منافع عادی و شخصی قرار دادند و برای ماندگاری بشریت در جامعه ای سالم ازخویش گذشتند و خوشاسعادت ایشان که به بهشت برین وعده داده شده و قطع به یقین براین هدیه بوسه زدند وشاید باشند افرادی که مطامع دنیوی باصفت رذیله حیوانی را برسیر و سلوک انسانی  ترجیح داده و. برسبیل مفسدین روی اورده و نه تنها یار و یاور شیفتگان خدمت نشدند بلکه تشنگان قدرتی شدند که این خصلت زشت انهارا به وادی نابودی سوق داده و درپیشگاه باریتعالی شرمنده و نادم و.....

اما هرچه به بهار نزدیک میشویم و مشام خویش را با فضای عطراگین ان اشنا میکنیم و حس شمامه را دعوت به بوی خوش گلها و چشمان را به قبای نوشده و سرسبز  طبیعت نوازش میدهیم به سنوات ماندگاری دردنیا افزوده و مسیر تااخر عمر را کوتاهتر میکنیم فلذا بدان یقین میرسیم که از این لحظات کرامت شده و رحمت کرده برخود بیشتر توجه کرده و بانام و یاد افریننده کائنات بهترین شکررابجا اوریم وبراین مرتبت است که بازهم ازخالق هستی توجه بیشتر را در دعای تحویل سال مسئلت میکنیم بااین توضیح یادی کنم از شاعرارزشمند و مخلص به درگاه احدیت حاج مهران نمازی که شنبه این هفته با اشعارزیبایش در پیامی نوید روزهای بهاری بانشاطی رادادندکه برای شما دوست خوب خواننده نیز انرا بازگو میکنم:

دوباره دلبر رفته بخانه میاید

بباغ عشق دوباره جوانه میاید

که گفت بلبل و گل ترک گلستان کردند

دوباره موسم شوروترانه میاید

مشو شکسته دل ازهجرت پرستوها

بهاربازبه این اشیانه میاید.

دراین شب که براساس فرهنگ و اداب و سنن مرسوم ایرانیان بعنوان شب چهارشنبه سوری ازان یاد شده و بپاس مفاخر گذشته امان بران حرمتی گذاشته و مردممان بااتش بازی و.....به شادمانی میپردازند ودرحالیکه تنهاسه روز تا فرارسیدن سال نو و تحول درطبیعت و نو شدن قبای ان باقی است برای تمامی عزیزان وبخصوص خوانندگان همیشه همراه این وبلاگ بهترینهاراارزو کرده و از خداوند متعال سالی پرازخیر و برکت ورفع گرفتاریها و.....ارزومندم.

لطفاتبریک اینجانب را که تقدیم حضوربابرکتتات میکنم پذیرا باشید.