X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1394

 روزهافکر من اینست و همه شب سخنم        که چراغافل از احوال دل خویشتنم

 از کجا امده ام امدنم بهرچه بود                    بکجامیروم اخرننمایی وطنم
روح متعالی انسان که نشات گرفته از درگه الهی است وجلا داده شده توسط الهامات رب ودود دربعثت پیام اوران که خاتمش محمد بن عبدالله ص میباشد شفافیتی انچنان دارد که بنظر اشرف مخلوقات بجز استثنائاتی تاکنون بدان پی نبرده اند این مرتبت والا امابسیار شکننده زمانی پاس داشته میشود که صیقل داده شده و به تعالیش افزون گردد واین درامکان بنی بشر است تا به معرفت الهی مزینش کرده و درجولانگاه بی بند و باریهای ناشی از ماشینی شدن جامعه و لجام گسیختگیهای تشدید شده ازرذالتهای موجودات به قهقرا رفته حرمت و حریم انرا به نگهبانی نشسته و دائم در احوالات خویش بازنگری و به عبارتی پالایش کند هواهای نفسانی که بفرموده راس کل خطایا است درابعاد و شکلهای مختلف به نزدیکترین موجود به خالق هستی بشدت و حدت خاص حمله میکنندتا مرتبت ایشان را در درگاه یزدان به افول نزدیک سازند وخوشا بحال مقربین به درگهش که از ترفندها و تزویرهای شیطان صفتان سربلند بیرون میایند وای انسان توخود میدانی که درمنجلاب فراهم شده توسط شیطان هلاکت و نابودی بعیان دیده میشود وراه وصراط مستقیم تقرب را درپی خواهد داشت فلذا هدایت از تاریکی و جهل به نورانیت و تعلم و بندگی راستین الهی مسیراصلی است که باید درپی ان باشیم .