X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 22 اسفند‌ماه سال 1386

زبان فارسی در ایران منشا ادب وتربیتی است که شعرا و ادیبان زیادی را به جامعه امیدوار و اینده نگرمان عرضه میکنداین زبان همیشه ویزگیهای خاص خود را دارد که از انجمله میتوان به ابزاری برای ایجاد ارتباط وتعامل بین فرد ؛افراد؛گروهها و...  نام بردومهمترین تبادل را باید راه دادن قلبها به هم براساس منشها ورفتارهای هنجار گونه ای که موجبات استحکام تعاملات بین دو موجود با فضائل ومعنویات خداگونه میشود چرا که انسان تنها موجودی است که خداوند در قران کریم  از ان بعنوان خلیفه وجانشین خود یاد میکندبنابراین انجایی که مظهر بروز احساسات درونی در تعاملات روحانی است در زبان عامه دلدادگی ومهرو عطوفت انسانی است که امروز بنده حقیر نیز شاهد بروز این احساس از قلوب مطهر خوبان هستم .از خداوند میخواهم که مرا لایق این محبت ها بکند.