X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
دوشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1387

ساختار شخصیتی انسان در دو بعد 1) روحی و معنوی و 2) فیزیکی و ظاهری یا همان جسمی تشکیل شده و موجودی است پیچیده که درونش منبع ومامن اسرار و خاطرات نیک و بدی که در طول زندگی چند ساله خود سپری کرده است و برای رشد و تعالی و تکامل نوع بشر توجه عمیق به دو شاخصه از ضروریات امر می باشد ، فلذا ضرورت دارد تمایلات و نیازهای انسانی بر دو محور فوق الاشاره بشدت مورد رسیدگی و مداقه قرار گیرد لیکن اولویت بندی نیازها بسته به طینت فرد عامل ، متفاوت است و بسته به شدت تقرب به مقام والای انسانی به سمت معنویت و یا خدای ناخواسته میل به حیوانیت به سمت ظاهر و نفسانیت خواهد رفت از جمله مباحث مهم در شکل گیری شخصیت انسانی برای تزکیه بهتر و تربیت انسانی اهمیت به پرورش روح و افزایش درجه روحانیت است که برای این کار تخلیه درون و مطرح کردن و بیان مشکلات راهکاری مناسب برای این منظور می باشد ، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری زعیم عالیقدر حضرت امام (ره) نیل به استقرار عدالت و حذف لایه های مختلف و قشرکرایی و به معنای دیگر برقراری عدالت اجتماعی از جمله موارد و اهدافی بود که بشدت مطمع نظر قرار گرفت و بدین منظور مسئولین منتصب به فراخور حال و بسته به شرایط سعی در ارتباط و تعامل بیشتر با گروههای مختلف جامعه و از جمله اقشار متوسط و ضعیف داشتند و دلخوشی مردم از ثمرات پیروزی انقلاب در دسترس بودن مسئولین نظام بود که سعی شد این امید مردم به یأس و نومیدی تبد یل  نشده و جلسات نشست و دیدار بامردم و شنیدن مصائب و مشکلات صاحبین اصلی انقلاب به فراموشی سپرده نشود که خوشبختانه این امر در استان کمتر توسعه یافته کهگیلویه  و بویراحمد توسط استاندار مردمی بخوبی اجرا و بسته به شرائط در هر هفته یک یا دو روز وقت ایشان به ارتباط با مردم اختصاص داده می شود . جایگاه ملاقات اتاقی است بنام واحد ارتباطات مردمی دارای دو درب ورود در سمت داخل استانداری و خروج که منتهی به حیاط ساختمان می شود چندین میز برای مدیران کل و مسئولین استانی و تعدادی مبل 

برای مراجعه کنندگان و  محل استقرار استاندار که بنحوی چیده شده تا مراجعه کنندگان در مجاورت ایشان مستقر و مشکلات خود را مطرح کنند در روز 16/2/87  علاوه بر حاج آقا حسینی ( استاندار ) آقای هاشمی معاون دفتررسیدگی به شکایات استانداری  و اعضای حوزه ارتباطات استانداری ، اینجانب و حاج آقا مجلس ارا مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و آقای دکتر جاودان سیرت ریاست سازمان بهزیستی استان حضور داشتند رأس ساعت 8 صبح خیل مراجعه کنندگان با نظارت نیروی انتظامی مستقر در استانداری نوبت دهی شده و برنامه ملاقات ایشان تنظیم می شود آقایان عبدی پور و غریب پور نیزاز واحد ارتباطات بر نظم و ترتیب نظارت می کنند و مراجعات آغاز می شود مرد و زن ، پیرو جوان ، فقیر و غنی و ... انها می آیند و به نوبت مشکلاتشان را بسته به حوزه کاری مطرح می کنند و ضمن مذاکره با مسئولین مربوطه پاسخ های خود را دریافت و متقاعد از جایگاه خارج می شوند اگر چه بیشترین مراجعه کنندگان را افراد مستضعف برای أخذ کمکهای مالی از نماینده عالی دولت تشکیل می دهند لیکن افرادی هم بدنبال شغل و تسهیلات برای ایجاد فرصتهای شغلی و یا کمک برای پرداخت بدهی های معوق خود به سیستم بانکی هستند و تعدادی اندک موارد و مشکلات عدم قبولی در آزمون های ورودی برای شغل و ... . نکته قابل توجه این ارتباط مردمی صبر و حوصله استاندار و دلسوزی ایشان برای أخذ نتیجه مراجعه کنندگان است که ایشان بادیدی باز و چهره ای گشاده سعی بر رفع مشکل مردم می کنند در این میان هستند تعدادی محدود افرادیکه توان و صبر در نوبت ماندن را ندارند و گاهی اعتراضاتی گوشه لبانه را سر می دهند که مقطعی است و زودگذر و اما نکته قابل توجه نفس کار است که جدای از انجام امور و رفع مشکل تخلیه حرفهای درونی و ملاقات رودرو و مستقیم مردم با خدمتگزاران خود از بالاترین رده های استانی که همانا استاندار استانشان تا مدیران کل و ...  است؛ می باشد که این عمل نقش بسیار بالا و مؤثری رادر افزایش روحیه و نشاط مردم در رسیدن به جامعه ای توسعه مدار و دارای رشد دارد .

     انشاءا... که این روند تعاملات و توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه باتأثیرات بیشتر استمرار و اینگونه امورات بتواند در وفاداری مردم بعنوان اصلی ترین سرمایه هر نظام تأثیرگذار باشد .

     انتهای جلسه نیز وقت نماز و برخواستن صدای اذان ظهر به وقت شرعی است .