X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1387

ودر ادامه : 

هر انچه از سال 1356می گذشتیم شرایط و فضایی بهتر و مناسبتر برای عرض اندام ملت مسلمان ایران گشوده میشد اگرچه دران زمان جمعیت قریب 23 میلیون نفر بود لیکن همیت و غیرت و مشارکت و همدلی و وفاق و همنوع دوستی و...برای رسیدن به اهداف و ارمانهایی که رهبری انقلاب با اطلاعیه و اعلامیه و ...انها را تبیین میکردند بسیار پر جوش و خروش بود جوششی که از صلابت و اقتدار نشات گرفته از اموزه های دینی و مبتنی بر واژه با ارزش و مقدس شهادت با الگو پذیری از انقلاب امام سوم شیعیان که در هر سال  با امدن محرم و صفر و .......احیا میشد و بدین لحاظ بود که امام در عبارتی پر محتوا فرمودند ما هر چه داریم از محرم و صفر است و این نهضت را خدا بیمه کرده است بنابراین هر انچه در طول سالیان متمادی شیعه ایرانی در این ایام بر سر وسینه زدن و به سوگواری ان ایام نشسته بود را امروز در یک صحنه واقعی به منصه ظهور بگذارد وبنابراین این سرمایه ارزشمند اسلام یعنی شیعیان ایران برای اثبات ارادت خویش به مولا و مقتدای خود سعی در پیشی گرفتن از دیگری و بردن گوی سبقت میکرد  و جالب اینکه این همه گیر شدن فضا در کل کشور ایران را برای ایجاد موجی عظیم  اماده کرده بود که در  صده سیزده با عنوان عظیم ترین تحول نامیده شد . 

و شرایط چه بود :

در مقایسه نیروهای تا دندان مسلح ارتش شاهنشاهی و علی الخصوص گاردهای جاویدان شاهنشاهی سازمان مخوف اطلاعات و امنیت کشور یا همان ساواک وظیفه خطیر حفظ امنیت کشوری را عهده دار شده بودند که در شرائطی خاص برادر را در مقابل برادر قرار داده بود و بعبارتی مبارزه برادران برای منفعت اشخاصی که میخواستند منافع برادران را به غارت ببرند و بنابراین شعارها باید بنحوی تنظیم میشد تا نظر صاحبان سلاح را جذب کرد و بدین سان یکی از شعارهای زیبا تداعی کرد :

ملت فدای ارتش  

وبدین سان علیرغم تمامی خشمی که فرماندهان نظامی در وجود ارتشیان مستولی کرده و انها را برای کارزار با مردم  بپا خواسته اماده کرده بودند هر روز شاهد تمایل شدید ارتشیان برای ملحق شدن به انقلابیون بودیم و این اخبار پیروزمندانه و امید وارانه زبان به زبان منتقل میشد و مردم انقلابی بیش از گذشته امیدوار به ادامه راه انتخابی میشدند . 

بهم پیوستن مردم در اقصی نقاط این کشور عزیز و دوست داشتنی بستر را برای جانفشانی و ایثار گری در برابر هموطنان از هر شهر و ابادی اماده کرده بود و افرادی که جان را برای اهدا اماده کرده بودند قطعا از همه چیز خود میگذشتند و برای همین زمانی که درر تظاهرات و راهپیمائیهایی که منجر به رودررویی قوای نظامی با مردم میشد که ناگزیر مردم برای نجات خود صحنه را ترک میکردند درب هر حیاط در هر کوچه برای پناه دادن به افراد باز میشد و هر خانه افراد را همچون فرزند خویش پناه می دادند .  

وعده ا

علاوه بر افزایش اعتصابات و تحصن ها ادارات و کارخانه ها و صنایع مختلف از جمله صنعت نفت نیز دست از کار می کشیدند و هر لحظه فضا برای حاکمیت تنگ و تنگ تر میشد و انجام مراسمات و اعتراضات در ادامه این نهضت منجر به برخوردهای فیزیکی و درگیری بیشتر مامورین و مردم بپا خاسته می گردید که گاه منجر به زخمی و شهادت عده ای از انقلابیون در اقصی نقاط این کشور میشد و در ادامه بر حسب سنت و اموزها برگزاری مراسم برای شهدا انهم در جای جای ایران که خود این مراسم باز منجر به در گیری و شهادت و..... 

ودر ادامه این روند روزی در تهران و دیگر روز در شیراز و .......حتی در شهرهای گوچک و گاه این اتفاقات در برخورد مردم روستا با پاسگاههای محلی صورت میپذیرفت که اخبار انرا بسرعت به کل ایران منعکس می کردند و در این میان تبعید امام از عراق به فرانسه و دیار بیاد ماندنی و زیبای نوفل لوشاتو و این حرکت یعنی تحول بزرگ در بحث اطلاع رسانی رخدادهای انقلاب و بدین سان امام بزرگوار موفق شدند پیامهای خود را در ابعادی وسعتر به مردم و جهانیان منتقل کرده و هر روز صدها خبرنگار از سراسر جهان برای دیدار با رهبر انقلاب ایران به دهکده می رفتند و این سر اغاز دامنه دار شدن قیام مردم مسلمان ایران بود که قطعا تمامی امکانات انرا خداوند متعال فراهم میکردند تا ملت ایران حاکمیت خود را بر سرنوشت خویش نظاره گر باشند وا لهی بر حکومت مستضعفین بر اساس ایه : 

ونرید و انمن اللذین استضعفو فی الارض نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین  

تحقق عینی پیدا کرده و جامه عمل بپوشد . 

در انزمان همه احاد و نیروها و گروههای سیاسی تحت محوریت خردمندانه حضرت امام گرد امده بودند و هدف را بر چیدن حکومت 2500ساله شاهنشاهی از ایران عزیز تعیین و تبیین کرده و هیچکس در نظر برای به قدرت رسیدن سودایی در سر نداشت و بنابراین ضرورت داشت تا وحدت کلمه را بعنوان رمز اصلی برای پیروزی بر حکومت شاهنشاهی مد نظر قرار دهند که خوشبختانه این  تفکر و برنامه نیز عملی گردید .