X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 19 مرداد‌ماه سال 1388

قطعا مطلعید که ریسک کردن برای اتخاذ تصمیماتی که منجر به اجرای برنامه های مد نظر برای رسیدن به اهداف عالیه خواهد شد نقش بسیار عمده و موثری را برای ایجاد تحول در نوع زندگی ایفا میکند و اصولا افرادی که زندگی یکنواخت و بدون تغییرات را دنبال میکنند بنوعی گرفتار روز مرگی و شاید بتوان گفت جمود خواهند شد که این بلیه و افت بسیار بزرگ و مخرب باعث عدم رشد و توسعه یافتگی و نهایتا ارتقاءسطح زندگی خواهد شد بنابراین ایجاد تغییر یا موج افرینی در زندگی از ضروریات اجتناب نابذیر میباشد لذا برای اجرای این مهم خصلت اعتماد به نفس از جمله مواردی است که بشریت تحول گرا باید به ان مجهز باشد در این مقوله بنظرم رسید شما را در مظان تستی قرار دهم تا میزان اعتماد به نفس خود را بدینوسیله سنجش کرده و از شخصیت درونی خود مطلع گردید فقط خواهشم این است که تا اتمام تست به نتیجه ان مراجعه نکرده و بقول معروف تقلب نفرمائید ممنونم : 

دوست عزیز سوالات زیر را بادقت پاسخ دهید:

1ـ من به خودم اجازه اشتباه کردن هم می‌دهم چون فکر می‌کنم همه آدم‌ها ممکن است اشتباه کنند و همه‌شان هم می‌توانند از این اشتباهات درس بگیرند.

 الف) هرگز یا به ندرت

 ب) بعضی اوقات

ج) معمولا

د) خیلی وقت‌ها

 2ـ من . . . فکر می‌کنم ارزش من وابسته است به این که بقیه درباره من چه فکری می‌کنند.

 الف) هرگز یا به ندرت

ب) بعضی اوقات

ج) معمولا

 د) خیلی وقت‌ها

 3ـ من وقتی به موفقیتی دست پیدا می‌کنم یا وقتی به مشکلی برخورد می کنم، حتما باید به خودم یک فرصت ویژه‌ای بدهم، مثلا به سفری بروم تا روحیه‌ام تازه شود یا به رستورانی بروم که غذای مورد علاقه‌ام را به بهترین نحو آماده می‌کند.

 الف) هرگز یا به ندرت

ب) بعضی اوقات

 ج) معمولا

د) خیلی وقت‌ها

 4ـ‌ سخت می‌توانم از کسی بخواهم کاری برایم انجام بدهد و عادت دارم خیلی زیاد از این و آن معذرت‌خواهی کنم.

الف) هرگز یا به ندرت

 ب) بعضی اوقات

ج) معمولا

 د) خیلی وقت‌ها 5

5 ـ اگر بفهمم کالایی که خریده‌ام مشکلی داشته، ترجیح می‌دهم نگه‌اش دارم تا این که بروم و آن را به فروشنده پس بدهم. اگر در رستوران غذایی سفارش بدهم و غذایم را اشتباه بیاورند، باز هم ترجیح می‌دهم همان غذا را بخورم تا این که بروم آن را پس بدهم یا عوضش کنم.

 الف) هرگز یا به ندرت

ب) بعضی اوقات

 ج) معمولا

د) خیلی وقت‌ها  

6ـ وقتی یک اشتباهی مرتکب می‌شوم، خودم را ملامت می‌کنم و به خودم ناسزا می‌گویم.

 الف) هرگز یا به ندرت

 ب) بعضی اوقات

 ج) معمولا

د) خیلی وقت‌ها

 7ـ اگر احساس کنم انجام یک کار با مخالفت اطرافیانم مواجه می‌شود، آن کار را انجام نمی‌دهم؛ حتی اگر انجام آن کار به نظرم درست باشد.

 الف) هرگز یا به ندرت

 ب) بعضی اوقات

ج) معمولا

د) خیلی وقت‌ها

 8ـ وقتی جلوی آینه می‌ایستم و به خودم نگاه می‌کنم، فقط نواقصم را می‌بینم.

الف) هرگز یا به ندرت

 ب) بعضی اوقات

ج) معمولا

د) خیلی وقت‌ها

 9ـ من . . . فکر می‌کنم اگر باهوش‌تر یا خوش‌قیافه‌تر از این بودم، حال و روزم بهتر بود.

الف) هرگز یا به ندرت

ب) بعضی اوقات

 ج) معمولا

د) خیلی وقت‌ها  

10ـ نه تنها از انتقادها فرار نمی‌کنم، بلکه از آنها استقبال می‌کنم.

 الف) هرگز یا به ندرت

ب) بعضی اوقات

ج) معمولا

د) خیلی وقت‌ها

 11ـ سعی می‌کنم جسمم را شاداب‌ و ورزیده نگاه دارم.

 الف) هرگز یا به ندرت

 ب) بعضی اوقات

 ج) معمولا

د) خیلی وقت‌ها

 12ـ با احساسات ناخوشایندی مانند غم و غصه و ناراحتی به آسانی کنار می‌آیم.

 الف) هرگز یا به ندرت

 ب) بعضی اوقات

ج) معمولا

د) خیلی وقت‌ها

 13ـ اگر مشکلی برایم پیش بیاید که نتوانم آن را حل کنم، به خانواده یا دوستانم می‌گویم و از آنها کمک می‌خواهم.

 الف) هرگز یا به ندرت

ب) بعضی اوقات

 ج) معمولا

د) خیلی وقت‌ها

 14ـ وقتی عصبانی‌ام، احساساتم را به راحتی بروز می‌دهم.

 الف) هرگز یا به ندرت

 ب) بعضی اوقات

 ج) معمولا

 د) خیلی وقت‌ها

 15ـ انتظارات و خواسته‌هایم را به خانواده، دوستان و همکارانم می‌گویم.

 الف) هرگز یا به ندرت

ب) بعضی اوقات

 ج) معمولا

 د) خیلی وقت‌ها

 16ـ وقتی را هم برای تنها بودن و استراحت در نظر می‌گیرم و از این تنهایی خوشم می‌آید.

 الف) هرگز یا به ندرت

 ب) بعضی اوقات

 ج) معمولا

 د) خیلی وقت‌ها

 17ـ به آدم‌هایی که ازشان خوشم می‌آید، نزدیک می‌شوم و با آنها یک رابطه دوستانه برقرار می‌کنم.

 الف) هرگز یا به ندرت

ب) بعضی اوقات

 ج) معمولا

 د) خیلی وقت‌ها

 18ـ من در کار وزندگی‌ام، مدتی را هم به تفریح و لذت اختصاص می‌دهم چون فکر می‌کنم اگر بهتر استراحت ‌کنم، بهتر می‌توانم کار کنم.

 الف) هرگز یا به ندرت

ب) بعضی اوقات

 ج) معمولا

د) خیلی وقت‌ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه محاسبه: پاسخ های هر سوال امتیاز مخصوصی دارد که در نهایت  امتیاز  جمع امتیاز پاسخ  سوال ها میزان اعتماد بنفس شما را تعیین می کند.

 سوال    :1الف(1 نمره)، ب(2 نمره)، ج(3 نمره)، د(4نمره)

سوال‌های2 تا  9   الف(4 نمره)، ب(3 نمره)، ج(2 نمره)، د(1نمره)

 سوال 10 تا   18الف(1 نمره)، ب(2 نمره)، ج(3 نمره)، د(4نمره(

نتیجه آزمون: امتیاز 1 تا 18 عدم اعتماد به نفس  ،   19 تا 36 کمبود اعتماد به نفس   ،   37 تا 54 اعتماد به نفس بالا   ،   55 تا72 اعتماد به نفس بسیار بالا