X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 9 آذر‌ماه سال 1390

دنیای مجازی بیشتر از انکه محیطی برای فرار از زندگی و فرو رفتن در غمها و شادیهای درون باشد فضایی برای تخلیه هرانچه در سرشت ادمیت پنهان گردیده نیز میباشد و چه خوب است که محدود افرادی که دستشان از تمامی امکانات علی الخصوص رسیدن به ارزوها و امیال و هواهای نفسانی خالی شده و درگیر مزمن با عقده های درون خود بوده و همیشه با وجدان نداشته خود کلنجار رفته و بهر وسیله ای برای تخلیه خود متوسل لیکن خداوند فرصت انرا بدلیل سرشت دون صفتانه و دد منشانه  را به این انسانهای ظاهر و ددان باطن نداده در این وادی امده و در تاریکی تیری پرتاپ تا شاید به افراد و یا فردی خورده و از این بابت درد انها کاسته شود ولی چه خوب  که قدرت خداوند را مخاطبین انها شناخته و بر کردارشان با تمسخر خندیده و برجهالتشان مهرتایید میزنند.  

این مطلب را ارائه کردم تا دون صفتی که روباه گونه گاه درونش را تخلیه کرده و گرگ در لباس میش میباشد متوجه اعمال خود باشد اگرچه با شناختی که از این بیچاره دارم درکی ندارد تا بخواهد بدان متوسل گردد. 

بنظر همین برایش کافی باشد  تا عمر بی برکتش پایان بگیردوبازهم درد انرا باید با سایر دردهاباخود حمل کرده و به گور ببرد.