X
تبلیغات
رایتل
شنبه 5 فروردین‌ماه سال 1391

رسالت مردان صحنه کارزار تلاش بی حد و حصری است تا ارامش انسانها برتارک زندگیشان حاکم و دلمشغولیهای تاریک انان که توام با دغدغه های ناشی از فقر و تنگدستی است به نحوی شایسته به اتمام رسیده و توان مقابله با نارسائی های زندگی برای ایشان فراهم گردد بدون شک مسئولیت خطیر احاد جامعه فعالیت مستمر برای اسایش انسانهایی است که حق مسلمی برگردن مسئولین داشته ودر نجوای شبانه روزی خویش با دعاهای خود انان را همراهی میکنند اگرچه سال جهاد اقتصادی با همه خوبیها و بدیهای خود جای خود را به سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ها ی داخلی داد لیکن شک نکنیم که در سبیل خویش موفق نشدیم از امکانات موجود بنحو شایسته استفاده کرده و مردم را در حد و اندازه های ظرفیت خود حمایت و پشتیبانی کنیم و قطعا در این راه فرصتهای بیشماری را که بقول امام همام علی ان اسطوره عدل و داد چون ابر بهاری میگذرد را براحتی و سهولت و بدون توجه از دست د ادیم فلذا باید برای رسیدن به ارمانهای ملتی که در رسیدن به ارمانها و اهداف خویش شهدای فراوانی را تقدیم کرده اند ببشتراز گذشته دلسوزی کرده و تلاش کنیم. 

با امید رسیدن به چنین زمانی.