X
تبلیغات
رایتل
شنبه 1 مهر‌ماه سال 1391

شهریورکه به اتمام میرسد خاطرات روزهایی زنده میشوند که برای هشت سال تمام ملتی را در برابر ترفندهای شیاطین سرسپرده قرار داد انانی که در قالب ارتش بعث به ایرانی حمله کردند که در دل خویش اسطوره های مقاومت و جهاد وشهادت را جا داده بود وانچه مسلم است تجارب گذشته و نگاه به تاریخ نشاندهنده جوش و خروش ملتی است که از دل خود ارش ها و رستمها و اریوبرزنها وستارخانها و باقرخانها و رئیس علی دلواریها و .......را پرورده بود و چه خام فکرانی که کلاه برسر گذاشته و با ستم ستوران خودی و حامیانشان برای نابودی ایران عزیز تاخته بودند و غافل از اینکه این نژاد از دوران بسیار گذشته تا کنون برای حب به وطن واعتقادات نشات گرفته از حماسه هایی همچون کربلا و ....اماده جانفشانی هستند خیل عظیم شهیدان و جانبازان و ازادگان سرافراز امروز گواهی میدهند که تا جان در بدن دارند برای اعتلای نام وطن و پاسداری از ارزشهای قرانی در برابر ستمگران قد خم نکرده و حتی از جان خویش نیز مایه خواهند گذاشت . 

روزهای پراز خاطره جنگ ایامی بود که هرکس در هرجا به دیار عاشقان سفر کرد ه وره توشه گرانبهایی از ان  برداشت و امروز برای خود و جامعه از ان بنوعی استفاده معنوی خواهد کرد اگرچه دوست داشتم مطالبی را که در چند سال پیش در همین وبلاگ به نگارش در اورده را فرصت اتمام پیدا کنم منتهی توفیق انرا پیدا نکردم امید که روزی بتوانم خاطرات این ایام را به رشته تحریر دراورده تا نسلهای اینده از انچه بر این کشور گذشت باخبر گردند. 

بجا میدانم که این ایام را بتمامی ملت ایران علی الخصوص خانواده ایثارگران عزیز تبریک وتهنیت عرض کنم.