سه‌شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1391

شمیم بوی نوروزی گزاین وادی گذرکردی
دلا در مرتبت جایی بجزصحرانظرکردی
همه در پیگذرازدل بدل جولان دهد اردل
زانفاس خوش هستی چهاکرداست تردستی
بگوای مالک هستی چرادردل چنین هستی ؟
محبت در ورای دوست و دشمن را دلی در سوز
تواما بیکران همره به ذات خویش گواحسنت
که دنیا برکسی باقی نمانده تا سرای دی
امیدان دارمش فی الحال همه در شورودراحوال
بشادی و نشاط ایند و از حالی به احوالی
همه حالان بد حالی بناگه گردش تعالی  

واین است جمله متعالی اگر دردی و درمانی
بیان احساس در حساسترین احوالات کاری است بس مشکل اما ذات بشری انگونه خلقت شده تا به هر زبان حتی با تمامی قصور و الکن بودنش توان بروز احساس را داشته و قدرت لایزال الهی را در ون خویش لمس کند واژگانی است در ذات انسان که واجبترین و ارچحترینش را محبت خوانده اند و براین عبارت تمامی وجودش را بعنوان سرمایه اصلی بین همنوعان به اشتراک گذاشته و شاید بتوان گفت مهمترین عامل ارتباط بشریت همین به اشتراک گذاشتن محبت است وازاینجاست که زمستانهابهاری شده و طبیعت به یمن این خصلت زیبای بشریت لباس نو میپوشد تا دلهای صیقل داده شده و همچون اینه نوع بنی بشر را با سبزینگی خود جلا داده و بوی نسیم و شمیم بهاری همه را فراگیرد ،اری اینها ویژگی ذات بشر است که اگر وجود نداشت تفاوتی در دد و انسان ممکن نبود فلذا بهار با همه طراوتش ازراه میرسد وانسان بوجد امده و متحول میگردد ودراینجاست که احساسات بروز کرده و هرکسی بنوعی حالات درونی خود را بروز میدهدو...........
سخن فراوان است اما سخن اصلی عرض سپاس است انهم در انتهای سالی دیگر از جمله سالهایی که بنام عمر تلقی میگرد د لذا برخود واجب میدانم بتمای دوستان خوب و عزیزان وارسته چه انهایی که در این صفحه فعالند و چه کذری و نظری داشته اند صمیمانه ترین تبریکاتم را تقدیم کنم و از خداوند متعال سال نو را برای ایشان سالی مملو از برکت و نشاط و شادابی و ارامش خاطرو مامن اصلی تمامی خوبیها قرار دهد.انشاالله