X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سه‌شنبه 20 فروردین‌ماه سال 1392

اومردی بود از تبارزحمتکشان که کوشش میکرد تا با رانندگی در جاده ها و انتقال مسافرین از نتیجه تلاش خویش همسرو دوفرزند ش را با هزاران امید حمایت کند وبیدین لحاظ با سرمایه ناشی از تلاشهای شبانه روزیش خط ویژه ارسنجان به مرودشت را اخذ کرد و درطول سالهای زیادی تجربه اینکاررانیز بخوبی کسب کرد این را تمامی مسافرینی که با این جوان با ادب و مهربان برخورد داشتند میگفتند وهمه انهایی که علیرغم بارندگی در روز شنبه هفدهم فروردین برای تشیع پیکر مطهرش به جمال اباد امده بودند باهمه مشقتی که در روز بارانی تشیع جنازه اش داشت لیکن خوبی این مرد خدایی انقدر زیاد بود که خیل جمعیت هراسی از باران و...نداشتند و پس از ان مراسم سوم و هفتمش که انصافا خاطره عاشورای حسینی که تمامی روستاها و هیات برای عزاداری به گلزار شهدای روستایمان می ایند تداعی شد و.....

اری جهانگیر عزیز فرزند برادر من در حالیکه با احتیاط مسیر اتومبیل خود را ادامه میدهد جوانی لاابالی و .....با سرعت به لاین اتومبیل ایشان تجاوز و شدت حادثه بدلیل سرعت بیش از حد اتومبیل جوانک بی احتیاط که براساس شنیده ها ........نیز مصرف کرده بود جهانگیر را از دوفرزند و همسرش جدا میکند .

دراینجا باید چه کسانی را مقصر این حادثه دانست ؟